Har uppdaterat sidan lite .. Kommer förhoppningsvis leda till tätare uppdateringar av diverse alster och tillkännagivanden.